Song Title

Robyn - Jag Vet En Dejlig Rosa Lyrics

Play this song

Robyn – Jag Vet En Dejlig Rosa Lyrics

Jag vet en dejlig rosa och vit som liljeblad
När jag på henne tänker så görs mitt hjärta glad
Dess stämma ger en hjärtans tröst
Lik näktergalens blida röst
Så fager och så ljuv

Som solen fagert skiner är hon som purpur klar
Gud låt dig aldrig sörja men alltid vara glad
Må de få komma samman
Med hjärtans fröjd och gamman
Som längta till varann

Var dag går solen neder och dagelig uppgår
När kommer dagen blider att jag dig skåda får
I hågen är du jämt mig när
Farväl, farväl min hjärtans kär
Mångtusende godnatt

[Robyn – Jag Vet En Dejlig Rosa Lyrics]


How do you rate these lyrics and song?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)If you enjoyed these lyrics, please share them

Correct these Lyrics (if needed)


Show Comments

Comment on this page. Discuss song meanings here, state your opinion and share it with others,
or maybe even write a review in your own words.


Your opinion is very important. Thank you!   Please Register or Login to remove the security check.